Actualitat / Notícies

Informe de suport a la campanya de pensions de cap d’any 2017

Informe de suport a la campanya de pensions de cap d’any 2017

1. Avantatges dels plans de pensions

  • a. El principal avantatge que presenten els plans de pensions són els seus beneficis fiscals, ja que les aportacions realitzades a un pla disminueixen la base imposable de la declaració de la renda i, per tant, redueixen l’import dels impostos que el contribuent ha de pagar o augmenten l’import de la devolució d’Hisenda, segons el cas. Cal tenir en compte que aquesta reducció dels tributs a pagar no és més que un ajornament del pagament de l’impost de la renda fins al moment del rescat, ja que tributen (independentment del motiu del rescat) com a rendiment del capital del treball en la declaració de la renda.
  • b. Diversificació del risc. Un client pot tenir diversos plans de pensions de diferents nivells de risc, per diversificar el seu estalvi; sempre que la suma de les aportacions a tots ells no superin els 8.000 euros anuals.
  • c. Els plans de pensions no poden entrar en situació d’insolvència perquè el nivell d’endeutament que poden arribar està limitat i si una entitat gestora fes fallida no passaria res amb els diners de l’estalviador, ja que ell seguiria sent el propietari del capital a través dels béns adquirits pel pla.
  • d. Arribat el moment del rescat, els plans de pensions permeten tres opcions de cobrament: rescat en forma de capital, en forma de rendes o tots dos, de manera mixta, segons decideixi l’estalviador, i d’acord amb les especificacions del pla. En cas de defunció del partícip, el capital passa íntegre als beneficiaris designats.
  • e. El client pot traspassar el seu estalvi d’un pla a un altre sense costos, si canvien les seves necessitats o el seu perfil de risc, sempre pot canviar la seva inversió. Els plans s’adapten a les necessitats dels clients.
  • f. A l’hora d’aportar diners, el pla de pensions ofereix l’avantatge de poder triar la quantitat que es vol aportar o bé, no aportar res si no ens és possible durant diversos anys. A més els plans de pensions no es poden embargar.

(més…)

13 d'Octubre de 2017 0

Catalunya publica la pionera llei de voluntats digitals

Catalunya publica la pionera llei de voluntats digitals

El 26 de juliol de 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat la Llei 10/2017 de 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels Llibres II i IV del Codi Civil de Catalunya.

Davant un món en constant evolució cada dia més, les nostres relacions, tant personals com professionals, es duen a terme en el món digital, per tant,

(més…)

20 de Juliol de 2017 0

Compte enrere per a la declaració de l’impost sobre societats del 2016

Compte enrere per a la declaració de l’impost sobre societats del 2016

Us informem que un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia la CAMPANYA DE L’IMPOST DE SOCIETATS de l’exercici 2016. Aquesta campanya, que s’inicia l’1 de juliol 2017 i finalitza aquest any el 25 del mateix mes, presenta algunes novetats significatives i obligacions de caràcter formal que hem de conèixer. En el BOE de 9 de maig s’ha publicat l’Ordre HFP/399/2017, de 6 de juny, que aprova els models de declaració

(més…)

7 de Juny de 2017 0

Coneix-nos millor
Els nostres professionals són el nostre actiu més valuós